Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Översikt produktgrupper

När du handlar finansiella instrument genom banken måste banken vanligtvis avgöra om tjänsten eller produkten är passande för dig. Det görs genom en passandeprövning. Vi har delat in samtliga finansiella instrument i olika produktgrupper för att förenkla processen för dig.

Indelningen resulterade i sju produktgrupper och har baserat sig på det finansiella instrumentets tekniska konstruktion, komplexitet, egenskaper och risk. Slutligen har en egen produktgrupp för de av lagstiftningen definierade okomplicerade finansiella instrumenten skapats. De okomplicerade finansiella instrumenten har en låg till medelhög risk. Här ingår bland annat aktier noterade på börs. De övriga sju produktgrupperna har lägst sammantagen risknivå i grupp ett och högst i grupp sju. Produktgrupperna är så utformade att om en produkt eller ett finansiellt instrument anses passande så kommer banken att betrakta samtliga produktgruppens finansiella instrument som passande för dig.

Passandebedömningen baseras på din erfarenhet och kunskap om de finansiella instrumenten i produktgruppen. Banken tillhandahåller information via web-sidor och länkad information om finansiella instruments egenskaper och risker. Du är dessutom alltid välkommen att boka tid med någon av våra rådgivare för få ytterligare information så du kan känna dig säker på att du förstår riskerna förknippade med ditt köp eller försäljning.

Kapitalskyddade instrument (låg risk)
Kapitalskyddade produkter består av ett skuldebrev eller en obligation samt någon form av derivat såsom aktieindexobligation (SPAX), teckningsoption eller option. Skuldebrevet säkrar alltid att en viss del av satsat kapital återbetalas.

Komplicerade fonder (låg risk)
Komplicerade fonder är fonder där prisgivning är avsevärt infrekvent och/eller till en del innehåller riskfyllda tillgångsslag. 

Ränte-, valuta- och aktierelaterade instrument (låg risk)
Aktie- eller ränterelaterade instrument utan derivatinslag. 

Bevis och ränteswappar (medelhög risk)
Strukturerade produkter utan hävstång följer utvecklingen för en underliggande tillgång, till exempel en aktie, index, råvara, valuta eller dylikt.

Produktgrupp strukturerade produkter med hävstång (medelhög risk)
Strukturerade produkter med hävstång följer utvecklingen för en underliggande tillgång, till exempel en aktie, index, råvara, valuta eller dylikt. Med hjälp av hävstång (derivatinslag) kan produkternas avkastning stiga mer eller mindre än den underliggande tillgångens värde.

Innehavda optioner och warranter (medelhög risk)
Köp- eller försäljning av köp- eller säljoptioner relaterade till aktier, valutor, index eller dylikt samt andra typer av derivat. 

Aktieterminer och utställande av optioner (medelhög till hög)
Alla former av utställande av optioner samt teckning av terminskontrakt eller liknande. Blankning genom utnyttjande av aktielån.
 

Stäng Skriv ut