Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Bevis- och ränteswappar

Indelningen av olika finansiella instrument i olika produktgrupper görs främst med utgångspunkt från instrumentens egenskaper, tekniska konstruktion och risk.

Instrumenten i denna produktgrupp tillhör kategorin komplicerade finansiella instrument. Produktgruppen är generellt sett förenad med medelhög risk. Observera att även om banken skulle bedöma att produktgruppen passar dig så är det inte säkert att alla finansiella instrument i gruppen kan handlas genom bankens samtliga distributionskanaler.

Generell produktbeskrivning

Instrumenten i denna produktgrupp följer utvecklingen för en underliggande tillgång, till exempel en aktie, index, råvara, valuta eller dylikt. Dessa produkter kan vara med eller utan hävstång vilket påverkar avkastningen på de underliggande tillgångarna. Vissa produkter förändrar värdeutvecklingen vid fastställda brytpunkter.

Generell riskbeskrivning

Din maximala förlust kan motsvara hela det satsade kapitalet men risken är vanligen inte större än en placering i de tillgångar som instrumenten relaterar till. Observera att riskerna kan förändras under instrumentets löptid. Beträffande enskilda instrument kan det förekomma mindre avvikelser från riskbeskrivningen.

Finansiella instrument som ingår i bevis- och ränteswappar

Ränteswap (pdf)
 

Du kan lära dig mer om de finansiella instrumenten genom att läsa de länkade texterna.

Stäng Skriv ut