Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Aktieterminer och utställande av optioner

Indelningen av olika finansiella instrument i olika produktgrupper görs främst med utgångspunkt från instrumentens egenskaper, tekniska konstruktion och risk

Instrumenten i denna produktgrupp tillhör kategorin komplicerade finansiella instrument. Produktgruppen är generellt sett förenad med hög risk. Observera att även om banken skulle bedöma att produktgruppen passar dig så är det inte säkert att alla finansiella instrument i gruppen kan handlas genom bankens samtliga distributionskanaler. För att kunna handla med instrument i denna produktgrupp krävs ett särskilt avtal.

Generell produktbeskrivning

Alla former av utställande av optioner samt teckning av terminskontrakt eller liknande. Blankning genom utnyttjande av aktielån.

Generell riskbeskrivning

Din maximala förlust kan avsevärt överstiga din initiala förpliktelse eller erhållna premie. Värdet av placeringen kan bli kraftigt negativt. Observera att riskerna kan förändras under instrumentet löptid. Beträffande enskilda instrument kan det förekomma mindre avvikelser från riskbeskrivningen.

Finansiella instrument som ingår i  Aktieterminer och utställande av optioner: 

Aktieterminer (pdf)
Blankning (pdf)
Utfärda optioner (pdf)
Credit default Swap

Indelningen av olika finansiella instrument i olika produktgrupper görs främst med utgångspunkt från instrumentens egenskaper, tekniska konstruktion och riskindelningen av olika finansiella instrument i olika produktgrupper görs främst med utgångspunkt från instrumentens egenskaper, tekniska konstruktion och riskLäs mer om Utställda aktieoptioner
Läs mer om Utställda aktieindexoptioner
Läs mer om Aktieterminer
Läs mer om Indexterminer
Läs mer om Blanking med hjälp av aktielån
Läs mer om Ränteprodukter

Du som kund måste vara införstådd med bland annat följande:

* att placeringar eller andra positioner i derivatinstrument sker på kundens egen risk
* att du som kund själv noga måste sätta dig in i de villkor som gäller för handel med finansiella instrument i allmänhet och i förekommande fall information i prospekt samt övrig information om aktuellt derivatinstrument, dess egenskaper och risker
* att vid handel med finansiella instrument är det viktigt att kontrollera avräkningsnota och annan rapportering avseende Dina innehav och positioner samt omgående reklamera fel
* att det är viktigt att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i aktuella instrument
* att du som kund måste uppfylla säkerhetskrav inom avtalade ramar
* att du som kund själv måste initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på egna placeringar eller andra positioner
* att villkoren för handel med derivatinstrument ändras ofta och måste bevakas fortlöpande
 

Stäng Skriv ut