I Aktie-TV, gör programmet en resa runt jorden för att ta pulsen på de olika världsdelarna. Swedbanks investeringsstrategi, aktiemarknad och intressanta branscher/teman samt bolag diskuteras. Programmet innehåller också aktuell syn på råvaror, räntor och mycket annat.

I Aktie-TV kommer du att träffa ett antal vd:ar för börsnoterade företag. De ger sin syn på utvecklingen av bolaget och den bransch de verkar i. I programmet ger vi också aktuella kommentar om synen på bolagen och dess framtid. Listan kan göras lång men några vd:ar som varit med i tidigare program är Peter Wågström (NCC), Rutger Arnhult (Klövern), Håkan Buskhe (SAAB) och Lennart Evrell (Boliden).

Programmet samt bonusmaterial med hela intervjuer av de medverkande kan du se via Swedbank Direkt. Sändningen går också att titta på i den nya versionen av internetbanken – under spara och placera, samt den tidigare versionen av internetbanken i värdepapperstjänsten eller i appen Spara och placera – Nyheter – Swedbank TV. Dessutom finns den tillgänglig i Aktiellt där du kan hitta ännu mer matnyttigt från aktiemarknaden.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

För Swedbank Roburs fonder finns även aktuella faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser att hämta på våra kontor eller på swedbankrobur.se.