I likhet med en aktie, är Swedbanks Mini Futures börsnoterade värdepapper som du kan köpa och sälja  via internetbanken, appen eller eller något av våra kontor. En investering i en Mini Future ska föregås av en placeringsrådgivning alternativt av att du svarar på passandebedömningsfrågor, se länk nedan.


Goldman Sachs ansvarar för att köp och säljkurser ställs för alla Swedbanks Mini Futures under börsens öppettider. I en situation då Goldman Sachs handelssystem, Nasdaq Stockholm eller annan relevant marknadsplats för underliggande tillgång drabbas av tekniska fel kan handeln på marknaden kraftigt minska eller upphöra vilket gör det omöjligt för investeraren att handla produkten. Våra produkter handlas styckevis. Om exempelvis en Mini Future Long kostar 100 kronor innebär ett köp av 1 000 stycken Mini Future Long att du får betala 100 000 kronor plus courtage.

Om du inte handlat med denna typ av värdepapper tidigare behöver du göra en passandebedömning – den kommer upp när du är inne i internetbanken och klickar på köp-knappen. Läs mer om passandebedömning i nedan.

Läs mer om passandebedömning

Via Internetbanken:

 1. Logga in i internetbanken.
 2. Välj Spara och placera.
 3. Välj Värdepapperstjänsten och sedan den tjänst du önskar använda.
 4. I fältet ”Sök och lägg order”, som ligger uppe till höger på sidan, skriver du in en del av börskoden eller isin (till exempel Long vete x5).
 5. Klicka på Sök.
 6. Klicka på Köp-knappen i sökresultatet.
 7. Om det är första gången du handlar med denna typ av värdepapper kommer en passandebedömning att visas.

Via appen:

Om du inte handlat med denna typ av värdepapper tidigare behöver du göra en passandebedömning. Den gör du vid köp via internetbanken.

 1. Logga in i appen.
 2. Välj Spara och placera.
 3. Välj Sök och Köp.
 4. I sök fältet skriver du in en del av börskoden eller isin (till exempel Long vete x5).
 5. Välj Mini Futuren i sökresultatet.
 6. Klicka på Köp-knappen.

Kostnader

Courtaget vid handel med Swedbanks Mini Futures i internetbanken och mobilbanken är 19 kronor per affär oavsett storlek, för övriga kanaler gäller ordinarie prislista. Se respektive Mini Future Slutliga villkor för mer information om marginaluttag.

Viktigt att veta

För respektive Mini Future finns Slutliga villkor. Mini Futures är så kallade ETN:er och i slutliga villkor dokumenteras dessa som certifikat under Swedbank AB (publ):s Bevisprogram (”Grundprospektet”). Det är viktigt att du läser dessa av Finansinspektionen godkända villkor innan du handlar. Slutliga villkor, Grundprospekt samt Faktablad finns på hemsidan www.swedbank.se/minifutures

Om du inte kan sälja din Mini Future via börsen – fyll i och maila in blanketten Begäran om återbetalning.