Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Inlåningsräntor privat

Gäller från och med den 22 februari 2016

KontoslagRänta
Orustkonto 
Sex fria uttag per år, därefter uttagsavgift 1 %, minimum 60 kronor  0,35 %
Kapitalkonto 
Belopp över 250.000 kronor
Belopp mellan 100.000 kronor och 250.000 kronor
Belopp mellan 0 kronor och 100.000 kronor  

0,15 %
0,05 %
0,05 %

Fasträntekonto (från den 7 juli 2017) 
12 månaders bindning, minst 50 000 kr0,40 %
6 månaders bindning, minst 50 000 kr0,40 %
3 månaders bindning, minst 50 000 kr0,40 %
För alla Fasträntekonton finns en högsta insättningsgräns på 20 miljoner kronor. För räntor till övriga bindningstider, kontakta ditt bankkontor 
Spara & Bokonto
Fritt uttag för att köpa bostad tidigast efter ett år. 1 % i uttagsränta vid uttag under första året.

0,35 %
Pensionssparkonto - IP 0,35 %
e-sparkonto
Öppnas och används i Internetbanken  
0,05 %
Ungdomskonto
13-25 år  
0,15 %
Investeringssparkonto0,05 %
Depåkonto   0,05 %
Privatkonto 0,05 %
Servicekonto0,05 %

Information om den statliga insättningsgarantin

Orusts Sparbanks konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Om insättningsgarantin på Riksgäldens hemsida

 

Stäng Skriv ut