Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här

Inlåningsräntor privat

Gäller från och med den 22 februari 2016

KontoslagRänta
Orustkonto 
Sex fria uttag per år, därefter uttagsavgift 1 %, minimum 60 kronor  0,35 %
Kapitalkonto 
Belopp över 250.000 kronor
Belopp mellan 100.000 kronor och 250.000 kronor
Belopp mellan 0 kronor och 100.000 kronor  

0,15 %
0,05 %
0,05 %

Fasträntekonto (från den 7 juli 2017) 
12 månaders bindning, minst 50 000 kr0,40 %
6 månaders bindning, minst 50 000 kr0,40 %
3 månaders bindning, minst 50 000 kr0,40 %
För alla Fasträntekonton finns en högsta insättningsgräns på 20 miljoner kronor. För räntor till övriga bindningstider, kontakta ditt bankkontor 
Spara & Bokonto
Fritt uttag för att köpa bostad tidigast efter ett år. 1 % i uttagsränta vid uttag under första året.

0,35 %
Pensionssparkonto - IP 0,35 %
e-sparkonto
Öppnas och används i Internetbanken  
0,05 %
Ungdomskonto
13-25 år  
0,15 %
Investeringssparkonto0,05 %
Depåkonto   0,05 %
Privatkonto 0,05 %
Servicekonto0,05 %

Information om den statliga insättningsgarantin

Orusts Sparbanks konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Om insättningsgarantin på Riksgäldens hemsida

 

Stäng Skriv ut