Vi vill att vår sponsring ska

  • nå breda grupper i samhället
  • göra lokal nytta
  • stärka bilden av banken och vårt varumärke
  • riktas till verksamheter som delar bankens värderingar
  • hålla hög kvalité med seriösa partners
  • sträva efter balans mellan idrott, kultur och samhälle

Vi vill att sponsorsamarbeten ska innehålla mervärden för Orusts Sparbank genom

  • att vi är kontoförande bank med helkundsförhållande
  • att bankens varumärke syns i er egen marknadsföring

Vi vill undvika sponsring till

  • enskilda individer
  • projekt där samband mellan projektet och Orusts Sparbank är svagt eller saknas