Skip to content
Aktivt val

Tack för er ansökan!

Vi har mottagit er ansökan och kommer lämna besked efter ansökningsperiodens slut, 20 juni.

Om vi behöver kompletterande uppgifter kan vi komma att kontakta er.

 

Med vänlig hälsning

Orusts Sparbank