Hoppa till textinnehållet

Ansökan om stöd till Näringsliv

Orust små och medelstora företagen bidrar till tillväxt, viktiga arbetstillfällen och är med och skapar en mer attraktiv plats att bo och verka i. Detta vill vi värna om genom att stötta främjarorganisationer som arbetar med företagsstöd i Orust kommun.

Vad gäller för ansökan om stöd till Näringsliv

  1. Ansökan görs via formulär på sidan Ansökan till stöd för näringsliv

  2. Medlen för detta kan sökas av offentliga och privata näringslivsfrämjande organisationer, antingen allmänna eller branschföreträdare, för stödaktiviteter som direkt involverar företag och svarar upp mot de akuta stödinsatser som företagen efterfrågar.

  3. Ansökan ska innehålla syfte med insatserna, samt beskrivning av de specifika aktiviteterna som ska genomföra inklusive tidplan för dessa.

  1. Vi önskar också en budget för projektet som specificerats i ansökningsformuläret

  2. Ansökan ska innehålla information om hur många företag som beräknas beröras av insatsen. Ange också vilken/vilka branscher, som de planerade aktiviteterna ska nå.

  3. Organisationens projekt och verksamhet ska huvudsakligen vara förlagd till Orust.

Ansökan Näringsliv

Ansökt belopp och projekt

Bifoga budget samt eventuella andra handlingar till info@orustsparbank.se

Markera de handlingar som skickas separat på info@orustsparbank.se

Bifogade handlingar skickas separat till

För att kunna behandla er ansökan kan banken komma att efterfråga ytterligare underlag.

Ansökningsperioden sträcker sig t.o.m 2020-07-31 och beslut lämnas så snart som möjligt. Vi lämnar inga motiveringar till våra beslut, varken bifall eller avslag.

Beviljat stöd och samarbete kommer publiceras.

Intygan (obligatoriskt)