Hoppa till textinnehållet
Aktivt val

Ansökan om stöd till Föreningslivet

Samhälls-, idrott- och kulturföreningar är med och bidrar till att göra Orust till attraktiv plats att bo på och är därför en viktig samhällsnytta. Vi vill värna om detta.

 

Din förening, som ska ha sitt säte och verksamhet på Orust, kan nu ansöka om stöd. Ansökningsperioden är fram till och med en 31 juli. I bedömningen ligger föreningens omfattning och bredd, samt inkomstbortfall till grund för beslut.

Vad gäller för ansökan om stöd till föreningslivet

  1. Ansökan görs via formulär på sidan "Ansökan Föreningslivet"

  2. Stödet kan sökas av samhälls-, idrott- och kulturföreningar som har sitt säte och verksamhet på Orust och vars verksamhet påverkats av coronaviruset.

  3. Stödet kan hjälpa föreningar som fått intäktsbortfall eller utökade kostnader för inställda arrangemang pga av Covid19 som skulle ha skett i närtid.

  4. Konsekvenserna påverkar föreningens möjlighet till fortsatt verksamhet kraftigt.

  1. Stöd kan också ges till föreningar som ställer om sin aktivitet för att säkerställa fortsatt verksamhet och som bedöms ha väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen på Orust.

  2. Ansökan ska innehålla beskrivning av och syfte med verksamheten samt den situation som föreningen nu befinner sig i.

  3. I det fall ansökan gäller stöd för fortsatt verksamhet kopplat till intäktsbortfall ber vi också om en redovisning av tänkt budget för arrangemanget och uppskattat intäktsbortfall.