Hoppa till textinnehållet

Så jobbar vi med miljö- och klimatfrågor

Vi har högt ställda klimatmål, klimatkompenserar och har som mål att hjälpa dig att flytta dina pengar till mer hållbara sparalternativ.

Miljöaspekterna

Påverkan på miljön kan bland annat handla om ett bolags klimatavtryck, vattenförbrukning, utsläpp, avfall och påverkan på biologisk mångfald.

  1. Begränsning av eller anpassning till klimatförändringar*

  2. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

  3. Omställning till en cirkulär ekonomi**

  4. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar

  5. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

* Begränsning av klimatförändringar - ett arbete med att hålla ökningen i den globala genomsnittstemperaturen långt under 2 °C och göra ansträngningar för att begränsa den till 1,5 °C, enligt Parisavtalet. Anpassning till klimatförändringar innebär att ta hänsyn till faktiska och förväntade klimatförändringar och dess effekter.

** Cirkulär ekonomi - motsatsen till en linjär ekonomi. Istället för att tillverka, köpa och kassera sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som tillverkats så länge det går. När sakerna en dag är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen. Cirkulär ekonomi är helt enkelt ett modernare ord för kretslopp.

Det här gör vi för miljön och klimatet

Vi är övertygade om att det går att göra goda affärer samtidigt som vi främjar en hållbar samhällsutveckling. Vid sidan av banktjänsterna har Orusts Sparbank ett starkt socialt engagemang, med utgångspunkt i att det som är bra för människorna och området där våra kunder bor också är bra för banken.