Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Orusts Sparbank org.nr 558500-7999 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Orusts Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

Kapitalbas

2017-09-30
Kärnprimärkapital1 193 156
Supplementärt kapital0

Total kapitalbas

1 193 156
 

Kapitalkrav och riskvägt exponeringsbelopp

2017-09-30

Kreditrisk enligt schablonmetoden          KapitalkravRiskvägt belopp
Exponeringar mot institut7 77097 120
Exponeringar mot företag195 9982 449 987
Exponeringar mot hushåll105 4591 318 234
Exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom79 536994 202
Fallerande exponeringar6 59982 483
Exponeringar i form av säkerställda obligationer1 45718 214
Aktieexponeringar18 912236 399
Övriga poster2 08526 060
Summa exponeringar417 8165 222 699
Operativ risk enligt basmetoden34 058425 725
Valutarisker34425
Kreditvärdighetsjusteringsrisk52650
Summa riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav451 9605 649 499
 

Buffertkrav*

2017-09-30
Kapitalkonserveringsbuffert141 238
Kontracyklisk buffert112 754
Summa buffertkrav253 992
Kapitalkrav inkl. buffertkrav705 952
Kapitalkrav pelare 2**113 578
Totalt kapitalkrav819 530

* Avser krav enligt lag om kapitalbuffertar

** Avser krav på internt bedömt kapitalbehov, utöver grundläggande kapitalkrav och buffertkrav, enligt 6 kap 2 § lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse.

Krav på kapitalbasens storlek

Total kapitalrelation8,0%
Kapitalkonserveringsbuffert2,5%
Kontracyklisk buffert2,0%
Summa kapitalbaskrav12,5%
 

Kapitalrelationer

2017-09-30
Kärnprimärkapitalrelation21,12%
Total kapitalrelation21,12%
 

Bruttosoliditet

2017-09-30

Bruttosoliditet

12,98%

 

Stäng Skriv ut