Så här fungerar Kapitalkonto företag & föreningar

Kontot är ett komplement till bankens övriga konton. Räntan beräknas dag för dag. Vid generella ränteändringar på grund av ändrade marknadsräntor följer räntan förändringarna på bankens övriga inlåningskonton.

Du öppnar kontot genom att konakta något av våra kontor.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Insättningsgarantin