Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här
Man vid laptop

Certifikat

När du placerar i certifikat vet du exakt hur stor avkastningen blir. Certifikat har högre avkastning än fasträntekonto och statsskuldväxlar.
  • Bra likviditet
  • Många kända låntagare
  • Finns inom många olika ratingklasser

Så här fungerar certifikat

Certifikat passar när du vill bygga upp företagets ränteportfölj och själv bestämma risknivå, avkastning och löptid. Du får normalt högre avkastning än den riskfria räntan, till något högre risk.

Vid köptillfället av ett certifikat med positiv ränta betalar du som placerar ett lägre belopp än det du får när certifikatet förfaller. Mellanskillnaden utgör avkastningen på certifikatet. Avkastningen varierar beroende på löptid och på den bedömda kreditrisken, ju längre certifikat och ju högre ränta, ju högre avkastning genererar certifikatet.

För att hjälpa placerare bedöma lånets kreditrisk låter de som ger ut certifikat något av ratinginstituten Standard & Poors och Moodys göra en kreditbedömning av låntagarens förmåga att infria sina finansiella åtaganden, likaså tillhandahåller Swedbanks kreditanalys av oratade bolag som emitterar certifikat. Kreditvärdigheten i låntagaren avgör vilket avkastning certifikatet ger, högre risk innebär högre avkastning.

Ett certifikat är ett löpande skuldebrev som emitteras av företag för att låna pengar på kort sikt via banker som i sin tur säljer dem vidare till placerare. Företagscertifikat ges ut av främst industriföretag, såsom större börsföretag, men även av statliga bolag, kraftbolag, banker, kommuner, landsting och organisationer. Bostadscertifikaten emitteras av bostadsinstitut.

Fakta om Certifikat

  • Lägsta placeringsbelopp är 1 miljon
  • Priset på ett certifikat uttrycks som årsränta. Räntebeloppet beräknas utifrån faktiskt antal dagar/360
  • Certifikat kan köpas och säljas, helt eller delvis under löptiden
  • Löptiden är 1–364 dagar

Pris

Kontakta din rådgivare.

Skaffa Certifikat

Ditt bankkontor eller Kundcenter Företag förmedlar kontakten till bankens specialister som hjälper dig med priser och att hitta den lösning som passar bäst.

Via bankkontor

Du kan skaffa tjänsten genom att kontakta ditt bankkontor.
Hitta ditt bankkontor

Via telefon

Ring 0771-33 44 33 så hjälper vi dig.

Kundcenter FöretagVanliga frågor och svar

Vad behövs för att handla certifikat?
En vp depå och ett kronkonto som är kopplat till depån.

Vilken ränta får man?
Man vet vilken ränta som erhålles när köpet genomförs.

Vilket är det minsta beloppet som kan handlas?
1 miljon svenska kronor.

Stäng Skriv ut