Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Pensionssparande

Resa, utveckla sig själv och leva gott efter pensionsdagen - att komplettera den allmänna pensionen är nödvändigt för att behålla sin levnadsstandard den dag man slutar arbeta. Därför är sparande inför pensionen basen i en pensionsplan. Den försäkrade får också tillgång till ett av marknadens bredaste placeringserbjudanden.
  • Ekonomisk trygghet och valfrihet inför pensionen.
  • Viktig och värdefull förmån.
  • Premiebefrielse - ekonomiskt skydd vid långvarig sjukdom.

Så här fungerar pensionssparandet

Storleken på premien bestäms av företaget. För att pensionskapitalet ska växa i takt med löneutvecklingen, rekommenderar vi att den bestäms till en viss procent av lönesumman. Det går bra att göra extra insättningar utöver ordinarie premier.

Återbetalningsskydd och garanterat efterlevandeskydd

Återbetalningsskydd ingår som standard. Det innebär att pensionskapitalet utbetalas till de efterlevande vid dödsfall. Den försäkrade kan välja att ta bort återbetalningsskyddet. Det innebär att det inte kommer att göras några utbetalningar efter den försäkrades död. I gengäld får den försäkrade något högre ålderspension.

Den försäkrade kan själv välja till ett garanterat efterlevandeskydd, det vill säga att bestämma ett försäkringsbelopp som utbetalas till de efterlevande. För garanterat efterlevandeskydd krävs godkänd hälsoprövning.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring förvaltar den försäkrade själv sitt pensionskapital och väljer risk- och avkastningsnivå genom att placera i olika fonder. En fondförsäkring innehåller ingen garanti, men ger i stället möjlighet till högre avkastning. För närvarande erbjuds pensionssparande i ett 60-tal av Swedbank Roburs fonder och ett stort urval fonder som förvaltas av andra fondbolag.

Värdet på försäkringskapitalet är beroende av hur fonderna utvecklas. Historiskt har sparande i fonder varit en bra placering. Risken finns dock att värdet kan gå ner och ett fondsparande bör alltid vara långsiktigt.

Depåförsäkring

För större engångspremier och flyttkapital har de försäkrade möjlighet att spara till pensionen inom depåförvaltning. Utöver sparande i fonder så erbjuds möjligheten att placera i tillåtna svenska och utländska aktier, räntebärande värdepapper, strukturerade produkter samt vissa typer av derivatlösningar.

Premiebefrielseförsäkring

Pensionsplan kan tecknas med rätt till premiebefrielseförsäkring som ger skydd i de fall den försäkrades arbetsförmåga blir nedsatt med minst 25 procent i mer än 90 dagar. Det innebär att om en försäkrad medarbetare blir långvarigt sjukskriven betalar vi, efter karenstiden, den avtalade pensionskostnaden för denne, i samma grad som arbetsförmågan är nedsatt. För premiebefrielseförsäkring krävs godkänd hälsoprövning.

Sparandet i en depåförsäkring kan inte kombineras med premiebefrielseförsäkring.

Utbetalning av pensionen

Pensionen kan tidigast börja betalas ut från 55 års ålder. Utbetalningen får inte vara kortare än fem år (tre år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder). Garanterat efterlevandeskydd och rätten till premiebefrielse vid sjukdom upphör när den försäkrade begärt utbetalning.

Flytträtt

Att samla pensionen på ett ställe skapar överblick och kontroll. Den försäkrade kan välja att flytta pensionssparande från de flesta andra försäkringsbolag till Swedbank Försäkring.

Självklart är det också möjligt att flytta från Swedbank Försäkring. Vid flytt från oss debiteras dels en fast administrativ avgift på 500 kronor, dels en rörlig avgift som är beroende av hur länge försäkringen har varit gällande samt pensionskapitalets värde vid flyttidpunkten.

Läs mer

Skatt och avdragsregler

Pensionspremien är avdragsgill på belopp upp till 35 procent av inkomsten. Eftersom premien är avdragsgill, betalar du inkomstskatt på pensionen den dag den betalas ut. Löneskatt är för närvarande 24,26 procent på inbetald premie. Löneskatten är avdragsgill. I stället för kapitalvinstskatt betalar du en årlig schablonskatt (avkastningsskatt), som för närvarande är 0,075 procent av sparkapitalet vid årets ingång. Skatten dras från ditt sparande.

Mer om skatteregler och avdragsrätt

Pris

Premier och avgifter redovisas i ett separat premieblad.

Premieblad Swedbank Pensionsplan (pdf)

 

Skaffa en pensionsplan

Är du intresserad av att veta mer? Vi på banken hjälper företaget med lösningar efter era behov.

Kontakta din företagsrådgivare på bankkontoret. Tillsammans med försäkringsrådgivaren går ni igenom företagets önskemål och behov och lägger upp en bra pensionslösning.

Hitta ditt bankkontor

Stäng Skriv ut