Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Olycksfallsförsäkring

Olyckor är inget man förväntar sig ska hända, ändå inträffar de varje dag och drabbar både individer, familjer och företag ekonomiskt. Vår olycksfallsförsäkring ger ett skydd som gäller dygnet runt, det vill säga under både arbetstid och fritid.
  • Försäkringen kompletterar det allmänna försäkringsskyddet
  • Den kompletterar TFA-försäkringen som bara gäller på arbetstid
  • Den säkrar en del kostnader för en ändrad levnadsstandard

Så här fungerar olycksfallsförsäkringen

Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt, både under arbetstid och under fritid. Försäkringsbeloppet är valbart och man kan välja mellan ett belopp på 30, 40 eller 50 prisbasbelopp. I våra färdiga pensionsplaner Grundskydd Företagare och Pensionsplan Företag är beloppet förvalt till 40 prisbelopp.

Försäkringen ger ersättning när du drabbas av medicinsk eller ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall. Med medicinsk invaliditet menas fysisk eller psykisk nedsättning av kroppsfunktionen. Ekonomisk invaliditet innebär en bestående nedsättning av din arbetsoförmåga oavsett vad du har för yrke. Efter 45 års ålder trappas ersättningen ned för både ekonomisk och medicinsk invaliditet.

Försäkringen ersätter

Förutom ersättning vid invaliditet ersätts även vissa kostnader i samband med skada. Det kan exempelvis vara läkekostnader, tandskadekostnader, resekostnader, psykologhjälp och rehabilitering.

Olycksfallsförsäkringen kan tecknas om du är mellan 16-64 år och gäller längst till och med månaden innan du fyller 65 år.

Skatt och avdragsregler

Premien är inte avdragsgill. Utbetalningar från olycksfallsförsäkringen är skattefria.

Mer om skatteregler och avdragsrätt

Pris

Premier och avgifter redovisas i ett separat premieblad.

Premieblad Swedbank Pensionsplan (pdf)

 

Skaffa en pensionsplan

Är du intresserad av att veta mer? Vi på banken hjälper företaget med lösningar efter era behov.

Kontakta din företagsrådgivare på bankkontoret. Tillsammans med försäkringsrådgivaren går ni igenom företagets önskemål och behov och lägger upp en bra pensions- och försäkringslösning.

Hitta ditt bankkontor

Stäng Skriv ut