Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Affärsman och kvinna diskuterar på flygplats

Löne- och bonusväxling

Löne- eller bonusväxling är ett sätt för arbetsgivare att behålla och belöna duktiga medarbetare och göra företaget till en mer attraktiv arbetsgivare.

Löneväxling gör att dina anställda kan byta en del av befintlig lön, löneökning, bonus eller tantiem mot en tjänstepension. För den anställde innebär löneväxlingen högre pension, eller en möjlighet att tidigarelägga pensionen.

Så sparar du

I en fondförsäkring bestämmer den anställde i vilka fonder pengarna ska placeras och kan när som helst, kostnads- och skattefritt byta fond under spartiden.

Så tar du ut pengarna

Du kan ta ut pengarna från din 55-årsdag. Utbetalning måste ske under minst fem år. Pengarna betalas vanligtvis ut månadsvis och beskattas som inkomst av tjänst.

Skydd för efterlevande

Ditt pensionssparande tecknas med återbetalningsskydd. Om du skulle avlida betalas värdet av din pensionsförsäkring ut till dina efterlevande. Du kan välja bort återbetalningsskyddet. Det innebär att det inte kommer att göras några utbetalningar efter din död. I gengäld får du något högre ålderspension.

Du kan också välja till ett garanterat efterlevandeskydd för att ge familjen extra trygghet. Du väljer då ett belopp, som om det är högre än värdet av ditt pensionskapital, ligger till grund för utbetalning av efterlevandepension. Är det lägre utbetalas pensionskapitalet.

Premiebefrielse innebär att banken betalar pensionspremien om du blir långvarigt sjuk. För garanterat efterlevandeskydd och premiebefrielse krävs godkänd hälsoprövning och att det finns en löpande premieinbetalning till pensionsförsäkringen. Kontakta banken för mer information och prisuppgift.

Övrigt

  • Löneväxling är lämplig för anställda med en lön som överstiger taket för den allmänna pensionen (cirka 42 000 kronor år 2017).
  • Premien är avdragsgill för företaget.
  • Företaget betalar särskild löneskatt i stället för arbetsgivaravgift. Löneskatten är avdragsgill i företaget. Mellanskillnaden, knappt 6 procent, kan du räkna upp den anställdes pension med utan att det kostar företaget något extra.
  • Den anställde betalar inkomstskatt på utbetalningarna.

Försäkringsgivare är Swedbank Försäkring AB

Stäng Skriv ut