Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här

Olycksfallsförsäkring

Tecknas i kombination med Swedbank Pensionsplan och Grundskydd Företagare.

En olycka kan bli väldigt dramatisk om du skadas och får men för livet. Det behövs ofta större engångsbelopp för att möjliggöra olika omställningar i livet.

Olyckor är inget man förväntar sig ska hända, ändå inträffar de varje dag och drabbar individer, familjer och företag ekonomiskt. Olycksfallsförsäkringen kompenserar dig ekonomiskt om du blir arbetsoförmögen vid olycksfall.

Så här fungerar olycksfallsförsäkringen

I Grundskydd för företagare ingår en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt, både under arbetstid och under fritid. Försäkringsbeloppet uppgår till 40 prisbasbelopp, vilket motsvarar 1 772 000 kr (2016).

Försäkringen ger ersättning när du drabbas av medicinsk eller ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall. Med medicinsk invaliditet menas fysisk eller psykisk nedsättning av kroppsfunktionen. Ekonomisk invaliditet innebär en bestående nedsättning av din arbetsoförmåga oavsett vad du har för yrke.

Efter 45 års ålder trappas ersättningen ned för både ekonomisk och medicinsk invaliditet.

Förutom ersättning vid invaliditet ersätts även vissa kostnader i samband med skada. Det kan exempelvis vara läkekostnader, tandskadekostnader, resekostnader, psykologhjälp och rehabilitering.

Olycksfallsförsäkringen kan tecknas om du är mellan 16-64 år och gäller längst till och med månaden innan du fyller 65 år.

Skatt och avdragsregler

Premien är inte avdragsgill. Utbetalningar från olycksfallsförsäkringen är skattefria.

Mer om skatteregler och avdragsrätt

Pris

Premier och avgifter för Grundskydd för företagare redovisas i ett separat premieblad.

Premieblad Grundskydd Företagare (pdf)

 


 

Försäkringsgivare

Stäng Skriv ut