* Beräkning baseras på Pensionsmyndighetens typfallskalkyl från 2017