Hoppa till huvudinnehåll

Föreningskund i Orusts Sparbank

Det finns ingen bestämmelse i lag som ger ideella föreningar, som inte bedriver näringsverksamhet, möjlighet att utse firmatecknare som man gör för ett aktiebolag eller en ekonomisk förening.

 

En ideell förening utser istället särskilda personer som företräder föreningen. Det ska då tydligt anges vilka rättshandlingar företrädaren får utföra. Det är föreningens styrelse eller årsmöte som beslutar vem eller vilka som ska vara företrädare. Det beror på vad som står i föreningens stadgar.

Populära föreningsprodukter