Du behöver inte göra något om du accepterar de nya villkoren, annars har du rätt att säga upp avtalet innan den 1 mars 2021 då de nya villkoren börjar gälla.

Villkor Företagstjänster med mera

Villkor Företagstjänster med mera (pdf)

Villkor Fondkonto

Villkor Fondkonto och fondhandel (pdf)

Villkor Depåavtal

Allmänna bestämmelser Depåavtal (pdf)