Skip to content

Tjänstepension med möjligheter

Vi erbjuder en heltäckande tjänstepension för alla typer av företag. I din pensionsplan kan du kombinera pensionssparande och trygghetsförsäkringar för till exempel sjukdom och olycksfall.

 Eftersom alla företag och företagare har olika förutsättningar och önskemål erbjuder vi anpassade lösningar för dig och ditt företag. 

Vårt erbjudande i korthet:

I vårt erbjudande för tjänstepension ingår personlig rådgivning för företaget och de anställda. Ni får möjlighet till återkommande uppföljning och uppdatering av pensionsplanen.

 

Företaget får en personlig kontakt på banken som hjälper till med både upplägget och rådgivning kring de löpande behoven kopplade till pensionsplanen. Vi gör det lätt för er att hålla koll på det som behöver göras och hjälper till med administrationen, när det behövs.

Valbara trygghetsförsäkringar

  • Pensionsförsäkring
  • Premiebefrielseförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Tjänstegrupplivförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Individuell livförsäkring 
Christina Karlsson, Försäkringsspecialist