Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Orusts Sparbank

Vi är en sparbank som har funnits på Orust sedan 1887. Åtta av tio Orustbor har affärer med oss men en stor del av bankens affärsvolym kommer från kunder som bor utanför Orust.

Alla beslut fattas på Orust och kunden får snabba besked. Våra medarbetare ger kunden ett personligt bemötande.

Vårt produktutbud har många gratistjänster eller lägre priser än de flesta bankaktörer.

Orusts Sparbank har genom åren av många framställts som Sveriges framgångsrikaste bank. Vi vill upplevas som den bank som gör det lätt för kunden att ha sina affärer med oss. Sedan 2002 har affärsvolymen ökat från 5 miljarder till 19 miljarder 2015.

Fyra fullservicekontor

Orusts Sparbank har fyra fullservicekontor på ön. Huvudkontoret ligger i Henån och våra avdelningskontor finns i Ellös, Varekil och Svanesund.

Sparbankens huvudmän

Orusts Sparbank har ingen ägare utan det högsta organet i banken är huvudmännen. De representerar kunderna och har till uppgift att övervaka sparbankens förvaltning och verka som ambassadörer.

 Kontakta oss 
 Henån0304-345 00
 Varekil 0304-100 75
 Svanesund 0304-462 60
 Ellös0304-510 50

Skriv till oss

Mer information

Clearing8353-5Bankgiro981-3536
BIC/SwiftSWEDSESSStyrelsens säteOrust
Org. nr558500-7999 

Ekonomisk information

Stäng Skriv ut